Mar 20

DBA & CarSmart Workshop

CSW000614_Newsletter_Banner_DBA_153x510px_D1

DBA و یازده از بزرگترین مارک های پس پیشرو استرالیا حامیان برنامه آموزش پیشرفته شناخته شده به عنوان CarSmart Workshop, developed to improve the professionalism of Australia’s mechanical workshops.

زیر پرچم "دانش شتاب، یک وب سایت آموزش بسیار آموزنده توسعه داده شده است استفاده از فن آوری مبتنی بر وب تعاملی و پویا. این برنامه برای کارگاه های آموزشی از یک کسب و کار یک مرد به بزرگترین کارگاه طراحی, بر اساس ارائه وب, آموزش خود گام برای صاحب کارگاه, مکانیک, کارآموزان و پرسنل دفتر.

CarSmart Workshop شامل یک سری از وب سایت یکپارچه بر اساس, به طور کامل ماژول های آموزش تعاملی است که به شدت به نفع کارگاه های آموزشی در زمینه های زیر:

  • اجرای چک لیست خدمات
  • ابزارهای بهره وری
  • روش بهینه خدمات
  • سودآوری کارگاه Maximising

برای کسب اطلاعات بیشتر به www.carsmartnewsletter.com.au