นี่คือรายการของร้านค้าปลีกที่อยู่ในรายการไม่ได้ขายของเรา.
พวกเขาได้สูญเสียการเข้าถึง DBA และไม่ควรซื้อหรือขายให้กับ. รายการนี้จะมีการปรับปรุงที่จุดเริ่มต้นของแต่ละเดือน.

รายการแรกจะสามารถใช้ได้ 4/1/17